Z-Vesi – TURVALLISEMPAA PUHDISTUSTA

Erilaiset puhdistusaineet kuormittavat ympäristöä ja ilmastoa, mutta myös ihmisten terveyttä. Siivousaineiden raaka-aineiden päästyä esimerkiksi vesistöihin, ne kertyvät eliöihin ja samalla rikastuvat ravintoketjuissa. Tämän lisäksi ne rehevöittävät vesistöjä, mikä taas aiheuttaa levien määrän lisääntymistä, kalakuolemia ja muita terveyshaittoja vedessä uiville. Myös siivouskemikaalien pakkaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä mikä on kasvihuonekaasuista merkittävin.  Puhdistusaineita käytettäessä ihminen altistuu kemikaaleille