Kemikaaliton siivous on astmaatikkojen, hajuste- ja kemikaaliyliherkkien sekä lapsi- ja lemmikkitalouksien pelastus

Hei siivousyrittäjä! Mitä jos jatkossa tarjoisit myös kemikaalitonta siivousta? Kemikaaliton siivous ja tietoisuus puhdistusaineiden haitoista on lisääntynyt reippaasti lähivuosina. Useissa kunnissa ja kaupungeissa on testailtu eri tavoilla käsiteltyjen vesien tehokkuutta siivouksessa.  Kemikaalittoman siivouksen hyötyjä ovat mm. ympäristöystävällisyys, käyttäjäturvallisuus ja ”vesien” soveltuvuus monien erilaisten pintojen puhdistamiseen. Erityisesti kemikaalittomasta siivouksesta kuitenkin hyötyy tietyt ihmisryhmät; astmaatikot ja hajusteyliherkät,